Hvordan endre informasjonen om virksomheten din?

Er det manglende eller feil informasjon om virksomheten din på våre sider? Under finner du mer informasjon om hvordan du kan endre opplysningene.

Arbeidstilsynet er pålagt å gjenbruke de opplysningene som næringslivet allerede har meldt til Brønnøysundregistrene. Våre offentlige oversikter henter derfor opplysningene som dere allerede har registrert i Enhetsregisteret.

Hvordan endre informasjon i Brønnøysundregistrene?

For at de som søker i de offentlige oversiktene skal kunne kontakte dere, er det viktig at telefonnummer, besøksadresse, e-postadresse og hjemmesider er korrekt. Hos Samordnet registermelding i Altinn finner du mer informasjon om hvordan du kan endre opplysningene i Brønnøysundregistrene.

Samordnet registermelding (brreg.no)

Har dere geografisk spredde underenheter?

Ved søk direkte på underenheter med et organisasjonsnummer, vil kunden få som svar at underenheten er godkjent hvis de er underenheter av en virksomhet. Dersom dere ønsker å vise potensielle kunder at dere også tilbyr lovlige tjenester fra underenheter i flere fylker eller kommuner, må underenhetene med besøksadresse først være registrert i Enhetsregisteret.

Hvordan registrere underenhet på flere adresser (Enhetsregistret)

I geografisk søk over virksomheter vil kun underenheter som oppfyller følgende krav vises i kartet:

  • Dersom du er en godkjent renholdsvirksomhet, vil kun underenhetene dine som har en næringskode knyttet til renhold, bli vist. 
  • Dersom du er en godkjent bedriftshelsetjeneste eller en virksomhet med tillatelse for å arbeide med asbest, vil kun underenheter som er registrert spesielt av saksbehandler i Arbeidstilsynet bli vist frem. Ta derfor kontakt med saksbehandler for godkjenningen /tillatelsen i Arbeidstilsynet. 

Denne filtreringen bidrar til at du kun vil finne virksomheter som faktisk gjør denne typen tjenester.