§ 6-3. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 6-2).

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-3 «Ikrafttredelse» gir en oversikt over hvilke arbeidsmiljøforskrifter som er opphevet.