§ 5-1. Vanntrykkprøve og merking

Produsenten av trykkluftflasker for pusteluft skal vanntrykkprøve trykkluftflasken. Trykkluftflasken skal merkes med måned og år for vanntrykkprøven.

Krav til kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern følger av forskrift om administrative ordninger kapittel 10.