§ 4-7. Overgangsordning

Produkter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes inntil det tidspunkt som er angitt på typegodkjenningen. Etter utløpet av typegodkjenningen kreves sertifikat i samsvar med § 4-5 for videre omsetting på det norske markedet.
Opphevet ved forskrift 30 des 2013 nr. 1717 (i kraft 1 juli 2016), tilføyd igjen ved forskrift 21 juni 2016 nr. 762 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1272 (i kraft 1 juli 2020, tidligere § 4-6).