§ 4-7. Overgangsordning

Produkter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes inntil det tidspunkt som er angitt på typegodkjenningen. Etter utløpet av typegodkjenningen kreves sertifikat i samsvar med § 4-5 for videre omsetting på det norske markedet.