§ 4-6. Kontroll

Produkt som har sertifikat i henhold til § 4-5 skal kontrolleres årlig. Kontrollen skal utføres av det sertifiseringsorganet som utstedte sertifikatet eller av et kompetent organ som i henhold til avtale med sertifiseringsorganet kan gjennomføre kontrollen på vegne av dette. Dersom sertifiseringsorganet har opphørt, kan et annet sertifiseringsorgan utføre kontrollen.
Kontrollen skal omfatte et utvalg av produktets grunnleggende egenskaper og funksjonskrav og disse skal kontrolleres opp mot opplysningene om produktet som er gitt i sertifikatet. Kontrollen skal også omfatte at merking og bruks- og monteringsveiledning tilsvarer krav i § 4-3 og § 4-4. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig med en rapport.