§ 4-4. Monterings- og bruksveiledning

Den som produserer eller setter i omsetning arbeidsutstyr etter § 4-1, skal utarbeide monterings- og bruksveiledning. Veiledningen skal være på norsk og gi informasjon om belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, demontering, vedlikehold, reparasjon og kassasjonskriterier.
Monterings- og bruksveiledningen skal følge med produktet ved omsetning.
Monteringsveiledningen skal angi hvordan de forskjellige komponentene skal settes sammen og hvordan stillaset skal avstives og forankres.
Når et stillassystem kan monteres på flere måter slik at det kan dekke forskjellige belastningsklasser, skal dette gå klart fram av monteringsveiledningen.

For prefabrikkerte stillaskonstruksjoner bør monteringsveiledning utarbeides i henhold til NS-EN 12810-1, pkt. 9.2. I tillegg bør en sikkerhetsinstruksjon for bruk av det ferdig oppmonterte produktet følge med produktet ved omsetning.

For rullestillaser bør monteringsveiledningen utarbeides i henhold til NS-EN 1004 pkt. 9, jf. NS-EN 1298.

For utstyr til midlertidig sikring av frie kanter bør monteringsveiledning og instruksjoner for bruk utarbeides i henhold til NS-EN 13374, pkt. 10.1 og 10.2.

For sikkerhetsnett bør monteringsveiledning utarbeides i henhold til NS-EN 1263-2, pkt. 4.1.