§ 3-8. Monteringsanvisning

Ved levering av førervern skal det følge med nødvendig og lett forståelig monteringsanvisning på norsk.