§ 3-7. Merking

Førervern skal være merket med typegodkjenningsnummer, fabrikasjonsnummer, navn og typebetegnelse.
Merkingen skal være holdbar og lett synlig.