§ 3-6. Atkomst- og betjeningsforhold

Førervern skal være utformet slik av atkomst til traktoren og betjening fra førerplassen kan skje på en sikker måte.