§ 3-4. Materialkvalitet

Materiale i sveiset konstruksjon i førervern skal være godt egnet for sveising og være av tettet eller halvtettet stål.