§ 3-3. Søknad om typegodkjenning

Søknad om typegodkjenning skal sendes Arbeidstilsynet, og søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  Søkerens navn og adresse
 2. b.
  Traktorens navn og typebetegnelse
 3. c.
  Førervernets navn og typebetegnelse, og navn og adresse på produsent
 4. d.
  Rapport fra godtatt institusjon om vurdering, beregning eller prøving av førervernets styrke
 5. e.
  Materialspesifikasjon med henvisning til standard, ev. bekreftelse fra førervernprodusent om at førervernet er laget av halvtettet eller tettet stål
 6. f.
  Målsatt tegning av førervernet og dets innfestinger til traktoren.