§ 3-2. Førervern hvor øvre del kan avmonteres eller felles ned

Førervern kan være utformet slik at det kan avmonteres eller felles ned.
På- og avmontering eller opp- og nedfelling skal kunne skje på en enkel og betryggende måte.