§ 3-1. Beskyttelse av fører - typegodkjenning

Importør, produsent eller leverandør kan bare omsette førervern som beskytter føreren ved velting og steiling, og skal sørge for at førervern er typegodkjent av Arbeidstilsynet før det leveres til bruk på traktor eller stilles ut i salgs- eller reklameøyemed her i landet.