§ 2-4. Form

Arbeidsutstyret skal så vidt mulig gis en utforming som ikke medfører fare for skade på liv eller helse eller uheldige belastninger for arbeidstakere. Tilgjengelige deler på arbeidsutstyret skal så vidt mulig være utført uten skarpe hjørner, kanter og trange fordypninger som kan medføre skade på liv eller helse.