§ 2-26. Bruksanvisning

Arbeidsutstyr skal leveres med nødvendig og lett forståelig bruksanvisning på norsk. Bruksanvisningen skal omfatte opplysninger om transport, oppstilling, montering, bruk og vedlikehold.

Det er ikke tilstrekkelig med bruksanvisning på andre nordiske språk. Bruksanvisningen må være utformet på en så lettfattelig måte at brukeren blir i stand til å bruke arbeidsutstyret på en sikker måte.

Bruksanvisningen må angi bruksområde til arbeidsutstyret, herunder også hvilke forhold som arbeidsutstyret er beregnet for.