§ 2-25. Merking

Arbeidsutstyr som det ikke er underlagt krav om CE-merking, skal være merket med produsentens, eller for importert arbeidsutstyr importørens navn og adresse, eller ha annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren. Dersom det ikke er plass til merking på arbeidsutstyret, merkes emballasjen.
Arbeidsutstyr skal i den utstrekning det har betydning for sikkerheten også merkes på norsk, varig og lett leselig med:
 1. a.
  type, modellnummer og produksjonsår,
 2. b.
  vekt,
 3. c.
  symboler for funksjon og varsling,
 4. d
  største tillatte belastninger,
 5. e.
  største tillatte trykk for hydrauliske og pneumatiske innretninger,
 6. f.
  data for energitilførsel, omdreiningstall m.m.,
 7. g.
  nødvendig anvisning av løftepunkter for transport, jf. § 2-19,
 8. h.
  advarsler om eksplosjonsfare, berøringsfare, giftige gasser m.m.