§ 2-20. Montering, vedlikehold og reparasjon

Arbeidsutstyr skal være slik at montering, vedlikehold og reparasjon kan foregå uten fare for skade på liv eller helse og om mulig uten uheldige belastninger. Vedlikehold og reparasjon av arbeidsutstyr skal utføres etter behov og på grunnlag av bruksanvisning.
Som hovedregel skal arbeidet utføres når energitilførselen er koplet ut og arbeidsutstyret er i ro.
Det skal spesielt legges vekt på at:
 1. a.
  deler som utilsiktet kan bevege seg, om nødvendig blokkeres,
 2. b.
  brann og eksplosjon ikke kan oppstå,
 3. c.
  anlegg under trykk er trykkavlastet og tømt,
 4. d.
  tanker og rør som har inneholdt farlige stoffer er omhyggelig avstengt og eventuelt rengjort,
 5. e.
  arbeidstakere benytter nødvendig personlig verneutstyr.