§ 2-2. Tilpasning menneske - maskin

Arbeidsutstyret skal være slik laget og oppstilt at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker, uheldige belastninger og skade på liv eller helse.