§ 2-18. Utstyr for farefri betjening og vedlikehold

Arbeidsutstyr skal ha nødvendige plattformer, gangbaner, trapper/leidere og rekkverk for å sikre farefri betjening og vedlikehold.