§ 2-16. Elektrisk utstyr

I bruksanvisningen eller på annen måte skal det gis entydige opplysninger om tilkopling og bruk av arbeidsutstyret.