§ 2-16. Elektrisk utstyr

Elektrisk utstyr på arbeidsutstyr skal tilfredsstille bestemmelsene i forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr.
I bruksanvisningen eller på annen måte skal det gis entydige opplysninger om tilkopling og bruk av arbeidsutstyret.