§ 2-12. Informasjon om prosesser

Måleinnretninger og signaler som er nødvendig for kontroll og styring av arbeidsprosessen, skal være pålitelige og lette å forstå. Spesielt gjelder at:
  1. a.
    opplysninger som har betydning for sikkerheten skal skille seg klart ut fra andre opplysninger,
  2. b.
    akustiske eller optiske signaler skal kunne oppfattes uten vanskelighet,
  3. c.
    instrumenter mv. som gir informasjon om arbeidsprosessen skal være hensiktsmessig plassert, tydelige og ikke gi grunnlag for feiltolking.