§ 2-11. Automatisk overvåket arbeidsutstyr

Automatisk drevne, styrte eller overvåket arbeidsutstyr skal om nødvendig ha utstyr for sikker nedstyring av prosessen, utkopling av automatisk styring, manuell betjening og nødstopp.
Hvis svikt i automatikken eller andre forhold kan medføre fare for skade på liv eller helse, skal det ved arbeidsutstyret finnes anvisninger på nødvendige vernetiltak.