§ 2-1. Generelle regler

Arbeidsutstyret skal være utformet slik at det kan transporteres, stilles opp, brukes og vedlikeholdes uten fare for skade på liv eller helse, og uten at arbeidstakere utsettes for uheldige belastninger. Om nødvendig skal arbeidsutstyret være utstyrt med særskilt verneinnretning.
Dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til sikkerhet etter første ledd, skal bruksanvisningen gi klare instrukser om hvorledes arbeidsutstyret kan transporteres, stilles opp, brukes og vedlikeholdes uten fare for skade på liv eller helse, jf. § 2-26.

Når det gjelder krav til maskiner, vises det i all hovedsak til maskinforskriftens vedlegg I.

Bestemmelsen må sees i sammenheng med:

  • Forskrift om utførelse av arbeid: kapittel 10 «Krav til bruk av arbeidsutstyr»
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: kapittel 10 «Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift», særlig § 10-3 «Krav til bruk av arbeidsutstyr».