§ 1-3. Hvem forskriften retter seg mot

Forskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften.
Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.