Vedlegg XI. Utforming av CE-merkingen

CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:
CE-merkingen skal ha en høyde på minst 5 mm. Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet overholdes.