Vedlegg II. Grunnleggende krav til helse og sikkerhet i forbindelse med konstruksjon og produksjon av utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Innledende bemerkninger
  1. A.
    Det må i størst mulig grad tas hensyn til den teknologiske kunnskapen, som kan endre seg raskt, og den må snarest mulig tas i bruk.
  2. B.
    For innretningene nevnt i § 2 første ledd bokstav b får de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene anvendelse bare i den grad de er nødvendige for at innretningene kan fungere og betjenes sikkert og pålitelig med hensyn til eksplosjonsfare.
1. Felles krav til utstyr og sikkerhetssystem 2. Tilleggskrav til utstyr 3. Tilleggskrav til sikkerhetssystem