2. Utstyrsgruppe II

 1. a.
  Utstyrskategori 1 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.
  Utstyr i denne kategorien er til bruk i områder der eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper, tåker eller av blandinger av luft og støv forekommer kontinuerlig, i lange perioder eller ofte.
  Utstyr i denne kategorien skal, også når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret, være funksjonsdyktig i eksplosiv atmosfære og være forsynt med verneinnretninger slik
  • -
   at det ved feil på en av verneinnretningene er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivået som kreves,
  • -
   eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
  Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.1 i vedlegg II.
 2. b.
  Utstyrskategori 2 omfatter utstyr som er utformet for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten og som sikrer et høyt vernenivå.
  Utstyr i denne kategorien er til bruk i områder der det med sannsynlighet forekommer eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper, tåker eller av blandinger av luft og støv.
  Verneinnretninger i forbindelse med dette utstyret skal sikre at utstyret oppfyller det vernenivå som kreves, også i tilfelle av hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil som vanligvis må forutsettes.
  Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.2 i vedlegg II.
 3. c.
  Utstyrskategori 3 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne fungere i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et normalt vernenivå.
  Utstyr i denne kategorien er til bruk i områder der faren for forekomst av eksplosiv atmosfære forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper, tåker eller av blandinger av luft og støv er lite sannsynlig, og dersom eksplosiv atmosfære forekommer, bare forekommer sporadisk, og når den forekommer, bare for et kort tidsrom.
  Utstyr i denne kategorien skal sikre det vernenivå som kreves ved normal drift.
  Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.3 i vedlegg II.