§ 31. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. desember 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.