§ 30. Overgangsbestemmelser

(1) Produkter som omfattes av forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område og som er i samsvar med nevnte forskrift og som er brakt i omsetning før 1. desember 2017, kan gjøres tilgjengelig på markedet.
(2) Sertifikater utstedt i samsvar med forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er gyldige etter denne forskriften.