§ 26. Forbud, tilbakekall m. m.

(2) Dersom et produkt kan utgjøre en risiko, eller ikke er i samsvar med § 5 til § 10, § 12 og § 14 til § 16 i forskriften, kan Arbeidstilsynet, Havindustritilsynet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 1. a.
  nedlegge forbud mot å importere, bringe i omsetning eller gjøre produktet tilgjengelig på markedet
 2. b.
  kreve at produktet tilbaketrekkes fra relevante markedsaktører
 3. c.
  kreve at produktet tilbakekalles fra den som har kjøpt produktet eller tatt det i bruk
 4. d.
  kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende til distributør eller brukere av slike produkter
 5. e.
  kreve retting av produktet
 6. f.
  kreve at produktet uskadeliggjøres
 7. g.
  nedlegge forbud mot bruk av produktet
 8. h.
  kreve merking av produktet.