§ 24. Tilsyn

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller den de bemyndiger, fører tilsyn etter forskriften og kan innen sine tilsynsområder fatte nødvendige vedtak og fastsette vilkår for å gjennomføre bestemmelsene i forskriften.