§ 18. Samsvarsformodning

Dersom et organ dokumenterer at det oppfyller kriteriene i de relevante harmoniserte standardene eller deler av disse, skal det antas å oppfylle kravene i § 17 i den utstrekning de relevante harmoniserte standardene omfatter disse kravene.