§ 11. Tilfeller der produsentens forpliktelser får anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør skal anses som produsent og være underlagt produsentens forpliktelser etter § 7 når importøren eller distributøren bringer et produkt i omsetning under eget navn eller varemerke, eller endrer et produkt som allerede er brakt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke produktets samsvar med forskriften.