§ 6. Når produkter kan gjøres tilgjengelig på markedet

(1) Produkter kan bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom de er i samsvar med forskriften og dette kan dokumenteres på fastsatt måte.
(2) Produkter som ikke oppfyller kravene i forskriften, kan likevel vises frem på messer, utstillinger, demonstrasjoner eller lignende arrangementer når utstiller sørger for skilt med tydelig informasjon om at produktet ikke kan gjøres tilgjengelig eller tas i bruk før produsenten har brakt det i samsvar med forskriften. Under demonstrasjoner skal det treffes tilstrekkelige sikkerhetstiltak.