§ 5. Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Produkter skal oppfylle de relevante grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i vedlegg II samtidig som det tas hensyn til den forutsatte bruken.