§ 1. Formål

Forskriften skal sikre at produkter nevnt i § 2 og som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende helse- og sikkerhetskrav.