§ 9. Domsmyndighet

For å gjøre gjeldende retten til arbeids- og ansettelsesvilkår etter § 3 og § 3b kan utsendt arbeidstaker reise søksmål i Norge. Søksmålet kan reises i den rettskrets som arbeidstakeren har vært utsendt til.