§ 14. Bruk av Informasjonssystemet for det indre marked (IMI)

Når ansvarlig myndighet etter arbeidsmiljøloven § 18-11 eller utsendingsforskriften § 5 til § 7 yter bistand til myndighet i annen EØS-stat, eller anmoder myndighet i en annen EØS-stat om tilsvarende bistand, skal informasjonsutveksling skje gjennom Informasjonssystemet for det indre marked (IMI).
EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24ga (Kommisjonsforordning (EU) 2021/2179 av 9. desember 2021 om funksjoner i det offentlige brukergrensesnittet knyttet til informasjonssystemet for det indre marked vedrørende utsending av sjåfører i veitransportsektoren) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og EØS-avtalen ellers.