§ 13. Straffebestemmelser

Overtredelse av de lov- og forskriftsbestemmelser som kommer til anvendelse etter § 3 første ledd og § 3B, straffes etter de straffebestemmelser som rammer overtredelser av de nevnte bestemmelser.