§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder når utenlandsk virksomhet sender arbeidstaker til Norge i forbindelse med tjenesteyting, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7 første til tredje ledd, forutsatt at det foreligger et arbeidsforhold mellom den utenlandske virksomheten og den utsendte arbeidstakeren i utsendingsperioden.
§ 14a til § 14e gjelder når utenlandsk virksomhet etter avtale med en mottaker av transporttjeneste i Norge sender en sjåfør til Norge for egen regning og risiko og under egen ledelse for å utføre
  1. a.
    godstransport på vei i Norge med kjøretøy med totalvekt over 3 500 kg medregnet tilhenger eller semitrailer
  2. b.
    persontransport på vei i Norge i eller utenfor rute med kjøretøy som er beregnet for transport av mer enn 9 personer inkludert sjåføren.
Forskriften får ikke anvendelse på Svalbard.