Kapittel 10 Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift