§ 3. Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 175,95.

0 Endret ved forskrift 31 mai 2019 nr. 700 (i kraft 1 juli 2019).