Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

DatoFOR-2021-05-10-2073
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2021-06-23 16:40
Ikrafttredelse2021-07-01
Endrer
FOR-2018-10-12-1703
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1993-06-04-58/§5,
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 10. mai 2021 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.