§ 8. Alminnelig arbeidstid

Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for:

  • 1. døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenliknbart turnusarbeid,
  • 2. arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenliknbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager,
  • 3. arbeid som innebærer at arbeidstakeren må arbeide minst hver tredje søndag,
  • 4. arbeid som hovedsakelig drives om natten.