Forskrift om arbeidstid innenfor vegtransport

DatoFOR-2005-06-10-543
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endretFOR-2019-12-19-2045
Gjelder forNorge
HjemmelL18.06.1965 nr. 4 § 21,
KorttittelForskrift om arbeidstid innenfor vegtransport

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 21 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 sjette ledd.
EØS-henvisninger: Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24d (direktiv 2002/15/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 mai 2006 nr. 553 (bl.a hjemmel), 19 des 2019 nr. 2045 (i kraft 1 jan 2020).