Forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning

DatoFOR-2022-06-03-969
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2022-06-07 14:35
Ikrafttredelse2022-07-01
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-5,
KorttittelForskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. juni 2022 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-5 andre ledd.