Forskrift om aml. og ikke-arbeidstakere

DatoFOR-2005-12-16-1568
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
EndrerFOR-1988-11-10-901
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om aml. og ikke-arbeidstakere

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-6 første og tredje ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.