§ 8-5. Krav til dykkerbevis

Dykkerbevis skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske. Det skal inneholde:

  • a) navn og logo på opplæringsvirksomheten samt nasjonalitetskjennetegn for Norge
  • b) navn, fødselsdato og nasjonalitet på den som har gjennomgått sikkerhetsopplæringen
  • c) fotografi av den som er opplært
  • d) bevisinnehaverens signatur
  • e) klassen for den opplæring som er fullført
  • f) bevisnummer
  • g) utstedelsesdato
  • h) setningen: «Dykkerbeviset er kun gyldig sammen med gyldig helseerklæring».

Den som skal utføre redningsdykking skal dokumentere fagopplæringen i tillegg til dykkerbeviset.

0 Tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrift 14 des 2018 nr. 1977 (i kraft 1 jan 2019).

Arbeidstilsynet forutsetter at skolene samarbeider om utformingen av dykkerbevisene.

På bevisets ene side skrives «dykkerbevis», og på andre side skrives «diving certificate».