Kapittel 8 Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet