§ 2-5. Tilsyn og varighet av godkjenning

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bedriftshelsetjenesten oppfyller kravene i § 2-2, § 2-3 og § 2-4.
Arbeidstilsynet gir godkjenning for en periode på fem år. Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom kravene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist.

Arbeidstilsynet kan også gi godkjenning for en kortere periode enn fem år der det er ønskelig å følge utviklingen av den enkelte bedriftshelsetjenesten tettere.